Malíková Jana

Redesign diplomu Cena Děkana

Cena děkana – redesign diplomu

Redesign diplomu (ceny děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity). Zachován byl původní grafický návrh ručního papíru s vodoznakem doc. Vítězslava Švalbacha.