Malíková Jana

CV / bio

Narodila jsem se v roce 1982 v Jeseníku. Vystudovala jsem Střední uměleckou školu v Ostravě, obor Propagační výtvarnictví. Poté jsem studovala na Ostravské univerzitě Katedře výtvarné tvorby Pedagogické fakulty obor Volné a užité grafiky (Eduard Ovčáček, Eliška Čabalová). Po dvou letech jsem změnila obor a přešla na Vysoké učení technické v Brně, Fakultě výtvarných umění, Grafický design (Václav Houf). Během šestiletého studia jsem absolvovala studijní pobyt v Ècole des Beaux Art de Rennes ve Francii a roční studijní pobyt na Vysoké škole výtvarných umenia v Bratislavě.

Již během studia jsem začala spolupracovat s několika firemními subjekty a neziskovými organizacemi (Národní divadlo Brno – Divadlo Reduta, Grafické studio FTM Communication, Baťův kanál, Nakladatelství Konvoj, Music Oasis rádio, aj.). Po studiích jsem pracovala ve vydavatelství Cpress Media a Mladá fronta a grafickém studiu Omega design. Externě jsem spolupracovala s mnoha dalšími subjekty (Národní divadlo Brno – Mahenova činohra, Vydavatelství Choice Media, časopis Business Woman, Turistické informační centrum města Brna, Filharmonie Brno, stavební společnost Reko, U1 interiéry, Honeywell a další). Od roku 2009 působím jako lektorka grafického designu a typografie na Katedře počítačové grafiky a designu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (agdm.fi.muni.cz).