Malíková Jana

reko_profil firmy_2

Katalog stavební společnosti Reko

Katalog byl vytvořen v roce 2013. Dvanácti stránkový katalog ve třech jazykových mutacích byl vytisknut metodou UV ofset v nákladu 300 výtisků.