Malíková Jana

Obrazy ostravského průmyslu – vizuální stylObrazy ostravského průmysluObrazy ostravského průmyslu – letákObrazy ostravského průmyslu – plakát výstavy

Vizuální styl výstavy Ostrava

Grafický návrh a realizace vizuálního stylu fotografické výstavy Ostrava: Obrazy ostravského průmyslu (foto: Ondřej Svoboda) při příležitosti stavebních veletrhů – Výstaviště Černá louka Ostrava. Realizace 2011.